Drone Sigortası Anadolu Sigorta

Ülkemizde Drone Sigortası yapan sigorta şirketlerinin sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Anadolu Sigorta’da bunlardan birisi. Anadolu Sigorta drone sigortası ile ilgili poliçe üretmeye birkaç aydır devam ediyor. Şirketin şimdilik sadece üçüncü şahıs sorumluluk sigortası yaptığı biliniyor. Drone kasko veya gövde sigortası konusunda henüz teminat vermiyor. Anadolu Sigorta drone sigortası SHGM’nin istediği asgari şartları sağlayan ticari Daha fazla okuyunDrone Sigortası Anadolu Sigorta[…]

drone shgm

Uçuş izni ile Özel Uçuş İzni Belgesi arasındaki fark nedir?

Uçuş izni ile Özel Uçuş İzni Belgesi arasındaki fark nedir? Özel Uçuş İzni Belgesi, hava aracının emniyetli uçuş yapabildiğine dair verilen teknik bir belgedir. Söz konusu belge 3 yıla kadar verilir ve süre bitiminde hava aracının fiziksel incelemesi ile bakım dokümanları kontrolü yapılır. Uçuş izni ise yapılacak uçuşla ilgili bir izin türüdür ve her farklı Daha fazla okuyunUçuş izni ile Özel Uçuş İzni Belgesi arasındaki fark nedir?[…]

drone shgm

Kendi üretimim bir İHA var, nasıl kaydetmeliyim?

Kendi üretimim bir İHA var, nasıl kaydetmeliyim? Kendinizin tasarladığı/ürettiği bir İHA olması halinde Talimatta belirtilen ağırlıklarda ise Kayıt Sistemi’nden kayıt ettirmek zorundasınız. Pilot olarak kendi yaptıktan ve onay aldıktan sonra İHA’yı kayıt ettirmelisiniz. Kayıt yapılırken “Amatör Yapım” seçeneği seçilmeli ve ilgili yerlere kendi oluşturacağınız bilgiler girilmelidir. (Ör: Üretici-Ahmet, Model: 01 gibi)

Drone’la Çekilen Yeni Görüntüler,Apple Park’ın Neredeyse Tamamlandığını Gösteriyor

Apple’ın devasa bir merkez yapmak için giriştiği Apple Park, neredeyse tamamlandı. Drone ile çekilen bu video, parkı en iyi şekilde gösteriyor. Dünyanın en büyük şirketi Apple’ın adına yaraşır bir şekilde 175 dönümlü bir araziye yaptırdığı uzay gemisi görünümlü Apple Park, neredeyse tamamlanmak üzere. Cupertino kampüsü ismindeki Apple Park’ın çalışmaları uzun süreden beri devam ediyor. Tamamlandığında Daha fazla okuyunDrone’la Çekilen Yeni Görüntüler,Apple Park’ın Neredeyse Tamamlandığını Gösteriyor[…]

SİVİL HAVA ARAÇLARI ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ SORUMLULUK SİGORTASI HAKKINDA YÖNETMELİK

27 Temmuz 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30136 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: SİVİL HAVA ARAÇLARI ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ SORUMLULUK SİGORTASI HAKKINDA YÖNETMELİK   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk hava sahasında uçuş gerçekleştiren, 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Daha fazla okuyunSİVİL HAVA ARAÇLARI ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ SORUMLULUK SİGORTASI HAKKINDA YÖNETMELİK[…]

wwwdronesigortasicom

Havalimanı İşleticisi Sorumluluk Sigortaları

Devletin olsun, yerel veya özel idarelerin olsun hava alanı sahipleri veya işleticileri, faaliyetleri sırasında ortaya çıkan, uçakların, uçak yolcularının ya da üçüncü kişilerin bedensel veya maddi zararlarını karşılamakla sorumludurlar. Genel sorumluluk sigortası türünde olan bu sigorta çeşidinde genel olarak şu riskler güvence altına alınmaktadır: Hava alanında görev yapan tüm çalışanların faaliyetleri sırasında ve kontrol kulesi Daha fazla okuyunHavalimanı İşleticisi Sorumluluk Sigortaları[…]

wwwdronesigortasicom

Pilotlar İçin Lisans Kaybı Sigortası

Bu sigorta poliçesi alındığında uçuş lisansı ve geçerlilik belgesi olan bir pilot, sigorta süresi içinde herhangi bir şekilde yaralanmak suretiyle bedensel bir zarar görür ya da bir hastalık sonucunda geçici ya da sürekli olarak lisansını kullanamaz hale gelirse, bu sigorta bu durumda güvence sağlamaktadır.

wwwdronesigortasicom

Yolcu ve Uçuş Ekibi Koltuk Ferdi Kaza Sigortaları

Uçak yolcuları ve uçuş ekibinin herhangi bir kaza yüzünden göreceği, ölüm, kalıcı şekilde tam sakatlık hali ve tedavi giderleri gibi bedensel zararlar, hava aracını işleten kişi veya kuruluşun sorumluluğundadır ve bu zararlar bu sigorta ile güvence altına alınır.

wwwdronesigortasicom

Yolcu Sorumluluk Sigortaları

Uçakta biletli olarak uçuş yapan yolcuların herhangi bir kaza yüzünden uğrayacakları ölümlü ya da ölümsüz bedensel zararlar, aracı işleten kuruluşun yasal sorumlulukları içinde bu sigorta ile güvence altına alınır. Burada söz konusu olan güvence yolcunun uçağa binmesi ile başlar, uçuş süresi ve yolcunun inmesine kadar devam eder. Hatta yolcuların işletmeci tarafından kendi araçları ile terminalden Daha fazla okuyunYolcu Sorumluluk Sigortaları[…]